درباره دهنگ

اطلاعات کلی درباره دهنگ محل فعالیت کسب و کار ما

روستای دهنگ در بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان در جنوب ایران قرار گرفته است. دهنگ در منطقه‌ای که به واسطه محصور بودن بین کوه‌ها گَوده نامیده شده واقع شده است.

روستای گوده از هزاران سال قبل قطب کشاورزی در منطقه بوده است، چون در منطقه‌ای که با وجود گنبدهای نمکی بزرگ اکثرا آبهای زیر زمینی شور و غیر قابل استفاده برای مصرف کشاورزی هستند، آب سفره‌های زیر زمینی دهنگ شیرین است.

قنات‌های چند هزار ساله، که بعضی از آنها هنوز هم کار می‌کند، آب را از بالادست به زمینهای مرغوب پایین دست منتقل و برای مصرف کشاورزی استفاده می‌شده است. قول معروفی وجود دارد که در گذشته‌های خیلی دور، دهنگ ۳۶۵ قنات داشته که حاصل تولید هر قنات به اندازه مصرف یک روز منطقه بستک بوده است.

در حال حاضر اکثر قنات‌های قدیمی در دهنگ مخروبه شده و آب توسط پمپ آب از سفره‌های زیر زمینی استخراج می‌شود.

Sign in to leave a comment